Now showing items 1-2 of 2

  • D/A převodník pro CD/DVD přehrávač 

    Vomočil, Vojtěch
    Bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci D/A převodníku pracujícího v oblasti audio signálů s digitálním rozhraním SPDIF. V teoretické části je obsažen návrh blokové struktury modulu D/A převodníku s předpokladem ...
  • Měření náhradního obvodu piezoelektrického rezonátoru 

    Vomočil, Vojtěch
    Diplomová práce pojednává o obecném přehledu teorie piezoelektřiny zaměřeném jak na matematický popis, tak na popis vlastností piezoelektrických látek. Dále se zaměřuje na popis piezoelektrických rezonátorů s podrobnějším ...