Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje 

    Vondrák, Pavel
    Cílem této bakalářské práce je ukázat možné konstrukční řešení počítačem řízené vrtačky desek plošných spojů. Práce popisuje konstrukci rámu, lineárního vedení a posuvového mechanismu. Dále jsou vybrány vhodné motory, ...
  • Návrh obráběcího stroje typu desková horizontální vyvrtávačka 

    Vondrák, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá popisem a konstrukcí horizontálních vyvrtávaček. Úvodní část je věnována popisu jednotlivých typů těchto strojů a jejich příslušenství. Dále jsou popsána vedení a pohony lineárních posuvových ...