Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad základní frekvence řečového signálu 

    Ráček, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se odhadem základní frekvence řečového signálu. První část je úvodem do problematiky řečového signálu a naznačuje co bude jádrem práce. Ve druhé části je ...
  • Subjektivní a objektivní hodnocení kvality řečového signálu 

    Bezdíček, Martin
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na subjektivní a objektivní metody pro měření kvality řečového signálu. Nejdříve se zabývá kvalitou přenosu řečového signálu, vlivy a složkami, které jí ovlivňují. Poté jsou v této ...