Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně napěťová analýza zubové spojky 

    Vondra, Róbert
    Diplomová práca pojednáva štúdiu ohľadom kontaktnej analýzy korunových zubových spojok počas simulácie ich pracovných podmienok. Zubové spojky sú vďaka svojim tvarom zubov na vonkajšej strane ozubenia schopné prenášať ...
  • Procesní kapaliny při obráběcích operacích 

    Vondra, Róbert
    Bakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a ...