Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti 

    Dvořáková, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Tyto návrhy by mohly v budoucnosti vést k získání nových zákazníků a posílení loajality u zákazníků stávajících. Diplomová práce je ...