Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronická správa závodů Agility 

    Vorlová, Pavla
    Bakalářská práce popisuje implementaci systému pro správu závodů agility, který je tvořen webovým portálem a aplikací na zpracování výsledků v místě závodu. Jsou zde popsány technologie JSP, Java Beans a MySQL. Zvláštní ...
  • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

    Vorlová, Pavla
    Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...