Now showing items 1-2 of 2

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Vorrethová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá ...
  • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

    Vorrethová, Eva
    Cílem práce je zanalyzovat proces výběru zaměstnanců a proces jejich adaptace ve vybrané společnosti. Dílčím cílem analýzy je zjistit, proč odcházejí zaměstnanci ze společnosti. Dále se budu zabývat výzkumem, kde budu ...