Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vírových turbin pro MVE Vrchlabí 

    Vosáhlo, David
    Cílem této práce je navrhnout optimální osazení malé vodní elektrárny vírovými turbínami. Práce pojednává o různých možnostech instalace turbín s využitím pro danou lokalitu. Prezentuje návrh oběžných kol a savek. Pro dané ...
  • Způsoby dopravy znečištěných kapalin a kalů 

    Vosáhlo, David
    Cílem této bakalářské práce je představit možnosti dopravy znečištěných kapalin a kalů. Popisuje rozdělení a stručný přehled čerpadel určených k čerpání nenewtonovských kapalin. Uvádí jejich hlavní části, princip činnosti ...