Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků 

    Vostřel, Tomáš
    Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového ...
  • Systém pro monitorování průtoku na bázi PLC 

    Vostřel, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace systému pro monitorování průtoku na bázi PLC. Základem monitorovacího systému jsou zařízení společnosti B&R Industrial Automation GmbH (především kombinace PLC a dotykového ...