Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele 

    Vostrčilová, Markéta
    Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou sepsány informace ze zákonů a vyhlášek, které se týkají olověného potrubí, pitné vody, dodržování koncentrací olova v pitné vodě, apod. Poté je definována ...
  • Vliv olověných přípojek na kvalitu pitné vody 

    Vostrčilová, Markéta
    Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou rozebrány materiály vodovodních přípojek, které se používají dnes i které byly použity v minulosti. Dále je pojednáno o základní charakteristice olova, o ...