Now showing items 1-2 of 2

  • Modulární simulátor mikrokontroléru 

    Vosyka, Pavel
    Cílem práce bylo prozkoumat existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů a vytvořit nový, který dokáže podporovat více typů mikrokontrolérů. Simulátor má své uživatelské rozhraní, které bylo řešeno pomocí grafického ...
  • Modulární simulátor mikrokontroléru 

    Vosyka, Pavel
    V práci byly prozkoumány existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů. Byl navrhnut simulátor mikrokontroléru s grafickým uživatelským rozhraním. Simulátor je schopen vyměňovat simulovaný mikrokontrolér za jiný. ...