Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením 

    Votavová, Jitka
    VOTAVOVÁ Jitka: Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby sendvičové závitové vložky - z hliníkové slitiny AlMn1 ...
  • Výroba uzavřené matice objemovým tvářením 

    Votavová, Jitka
    VOTAVOVÁ Jitka: Výroba uzavřené matice objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby uzavřené matice objemovým tvářením z konstrukční oceli 11 320 5R ČSN EN 10 204. ...