Now showing items 1-2 of 2

  • Parní protitlaková turbína s integrovanou převodovkou pro pohon kompresoru 

    Votoupal, Adam
    Tato práce se zabývá návrhem parní protitlakové turbíny s integrovanou převodovkou pro pohon kompresoru dle zadaných parametrů. První část práce tvoří literární rešerše, ve které je popsáno obecné rozdělení parních turbín, ...
  • Zplyňovací kotle 

    Votoupal, Adam
    Tato práce se zabývá principem provozu zplyňovacích kotlů malých výkonů (do 500 kW) s ruční dodávkou paliva. První část práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní rozdělení kotlů podle použitého paliva a základního ...