Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Coufal, Denis
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace sledované společnosti v období let 2014 až 2018 a návrhům na její zlepšení. Teoretická část vymezuje pojmy a definuje ukazatele finanční analýzy. Praktická část používá ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Večeřa, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Má tři základní části a to teoretickou, analytickou a část, kde navrhnu vlastní řešení. Teoretická část je zaměřená na teoretické vymezení základních pojmů, ...