Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu 

    Vrábel, Jakub
    Práca sa zaoberá problematikou laserom budenej spektrometrie „LIBS“ a jej využití pri chemickej analýze materiálov. Venuje sa teoretickým základom metódy, ktoré dopĺňa o využitie magnetického poľa pre zvýšenie citlivosti ...