Now showing items 1-12 of 12

 • Elektroinstalace rodinného domu - projektová dokumentace 

  Šerý, Petr
  Bakalářská práce nese název Elektroinstalace rodinného domu – projektová dokumentace. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem elektroinstalace rodinného domu. Tato práce zprvu objasňuje zejména téma projektování, ...
 • Komplexní provozní diagnostika FVE-T14 - opatření pro optimalizaci provozu 

  Kroutil, Roman
  Cílem diplomové práce je teoretické objasnění problematiky fotovoltaických elektráren, jejich diagnostiky, kontroly a měření výkonnosti, vč. možných negativních vlivů na jejich provoz a následná aplikace teoretických ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Koncept smart-meteringu pro domácnost 

  Kolouch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými ...
 • Návrh záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn 

  Nagy, Pavel
  Práce se zabývá návrhem záložního zdroje pro teplárnu Červený mlýn, společnosti Teplárny Brno, a.s. Zdroj by byl využit v případě ztráty napájení z elektrizační soustavy, především v případě takzvaného „blackoutu“. Záložní ...
 • Ostrovní energetické systémy – možnosti uplatnění v současných podmínkách 

  Vrtal, Matěj
  Tato práce pojednává o ostrovních energetických systémech, obnovitelných zdrojích elektrické energie a jejich možnostech využití v současných podmínkách. Seznamuje čtenáře s legislativou týkající se výstavby ostrovních ...
 • Řízení a monitoring decentralizovaných zdrojů energie a akumulačních zařízení 

  Smugala, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami riadenia decentralizovaných zdrojov a akumulačných systémov. Jednou z týchto možností je virtuálna elektráreň, ktorej koncept je popísaný v úvodnej časti diplomovej práce. Virtuálna ...
 • Sémantický web v CMS systémech 

  Vrána, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá Sémantickým webem, jeho návazností na web současný a technologiemi, které ho vytvářejí. Dále se věnuje jeho současnému vyuţití v praxi, podrobněji zkoumá nasazení v systémech pro správu ...
 • Testovací pracoviště pro hybridní a síťové střídače 

  Sedlačko, Jozef
  Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň ...
 • Testovací pracoviště pro hybridní a síťové střídače 

  Sedlačko, Jozef
  Výroba elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v poslednej dekáde patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam energetiky. Počet paralelne pracujúcich striedačov malých výkonov so sieťou nn narastá. Zároveň ...
 • Využití modulu Arduino pro řízení fyzikálního modelu MVE 

  Perout, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s modelem MVE a vytvoření návrhu struktury řízení na základě získaných informací. V prvním kroku jsou zde popsány a vysvětleny rozdíly v použitých generátorech. Následně ...
 • Vývoj komplexního simulátoru slunečního záření a jeho spolupráce s FV modulem 

  Petrov, Roman
  Hlavním bodem této práce je rozšíření komplexního simulátoru slunečního záření, vytvoření nových funkcionalit, a spolupráce tohoto komplexního simulátoru s FV elektrárnou. Tato práce navazuje na rozpracovanou práci v oblasti ...