Now showing items 1-13 of 13

 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Analýza databází vhodných do prostředí IoT 

  Kohout, Petr
  V posledních letech výrazně narůstá objem ukládaných dat v aplikacích všech typů. Se vzrůstajícím objemem dat rostou i požadavky na databáze. Klasické relačních databáze přestávají vyhovovat, a proto se přechází na nová, ...
 • Analýzy síťového provozu na procesoru NXP a FPGA 

  Orsák, Michal
  Primárním cílem této práce je prozkoumat možnosti síťového procesoru NXP LS2088 společně s technologii FPGA. Sekundárním cílem je na této platformě zprovoznit a optimalizovat existující software pro analýzu aplikačních ...
 • Monitorování síťového provozu s identifikátory obsahujícími národní abecedy 

  Talašová, Irena
  Tato práce se zabývá implementací podpory síťových identifikátorů obsahujících národní znaky v software projektu SProbe, který je navržen pro monitorování síťových toků. Bylo nutno otestovat a zhodnotit stav vybraných ...
 • Nástroj pro měření výkonnosti DNS serverů 

  Postolka, Matěj
  Tato práce popisuje návrh a tvorbu testovacího prostředí pro měření výkonnosti DNS serverů nad transportními protokoly TCP a UDP. Obsahuje výsledky výkonnostního měření tří různých implementací autoritativních DNS serverů ...
 • Ovladač netdev pro akcelerační karty COMBO 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací ovladače nad FPGA síťovými kartami rodiny COMBO, který by umožnil příjem a odesílání paketů prostřednictvím standardního síťového rozhraní jádra Linux. Sdružení CESNET vyvíjí ...
 • Pokročilé nástroje pro odposlechy na síťové sondě 

  Vrána, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací části systému pro zákonné odposlechy síťového provozu. Navrhovaný systém počítá se zpracováním vysokorychlostního provozu s propustností až 100 Gb/s. Výsledný systém bude využívat ...
 • Potlačení DDoS útoků zneužívajících fragmentaci paketů 

  Nešpor, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá vývojem nových mitigačních strategií, které mají za úkol potlačit DDoS útoky zneužívající fragmentaci paketů. Analyzuje fragmentovaný provoz, přičemž klade důraz především  na pořadí fragmentovaných ...
 • Prostředí pro testování zařízení umožňujících ochranu před DoS útoky 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného prostředí a nezbytné sady testů pro testování zařízení DDoS Protector z pohledu funkce i výkonnosti. Sdružení CESNET vyvíjí zařízení DDoS Protector pro ochranu ...
 • Rozšíření aplikace DPDK DNS Probe 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření aplikace DPDK DNS sonda pro monitorování DNS provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který slouží k rychlému zpracování paketů. Je popsána ...
 • Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového ...
 • Testování vysokorychlostního nástroje pro překlad IP adres 

  Vrána, Roman
  Tato práce prezentuje problematiku testování nástrojů pro překlad adres. Popisuje základy překladu IP adres, obecné metody testování a jejich aplikaci na překladové nástroje. Dále prezentuje návrh a implementaci aplikace ...
 • Testování zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Burzala, Matúš
  Táto práca sa zaoberá testovaním zariadenia pre ochranu pred (D)DoS útokmi DCPRO, vyvíjaným v rámci združenia CESNET. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať rozšíriteľný testovací systém, ktorý by umožňoval automatizované ...