Now showing items 1-6 of 6

 • Adsorpce na aktivním uhlí 

  Vrána, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis adsorpce na aktivním uhlí. Je zde rozdělení aktivního uhlí podle tvaru a použití. Dále pak popis adsorpce z plynné a z kapalné fáze na aktivním uhlí. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující ...
 • Bezkontaktní metody měření teploty v ekologickém inženýrství 

  Vrána, Tomáš
  Cílem diplomové práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření teploty a názorné porovnání měření kontaktním teploměrem a pyrometrem na laboratorním modelu.
 • Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb 

  Vrána, Tomáš
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vrána, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhotovení projektu dle norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, popis konstrukcí a ...
 • Stavebně technologický projekt haly Argos Elektro v Ostravě 

  Vrána, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu skladovací a administrativní haly Argos Elektro v Ostravě. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, časový plán stavby, zprávu zařízení staveniště, ...