Now showing items 1-20 of 94

 • Aktivní látky v solární kosmetice 

  Jochimová, Eva
  Aktivní látky v solární kosmetice jsou dány množstvím a charakterem UV-filtrů, které absorbují paprsky v UVA nebo v UVB oblasti. Ve Spojených státech amerických jsou považovány za léčiva, avšak u nás jsou legislativně ...
 • Analýza proteinů gluteninové frakce u ozimé pšenice kultivované v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Čileková, Marta
  Zvyšovanie koncentrácie CO2 v atmosfére ovplyvňuje fotosyntézu rastlín a následne jej metabolity. V tejto práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu zvýšenej koncentrácie CO2 v atmosfére na glutenínovú frakciu bielkovín u ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků 

  Vašinková, Dominika
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků. Uvádí teoretické poznatky o zdravém stravování a porovnává je s výsledky dotazníkového šetření pro studenty ...
 • Antibakteriální gely a jejich účinnost 

  Horáček, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení účinnosti antibakteriálních a dezinfekčních gelů na ruce, které jsou vhodným doplňkem osobní hygieny a dalším faktorem prevence proti různým onemocněním, přenášených prostřednictvím ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Biosorpční schopnosti termofilních kultur 

  Zichová, Miroslava
  Cílem této diplomové práce je studium biosorpce těžkých kovů mědi, olova a zinku termofilními bakteriemi rodu Geobacillus – G. thermodenitrificans CCM 2566 a G. thermocatenulatus CCM 2809. Biosorpce byla prováděna ve ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Desinfekční prostředky v potravinářství 

  Romanská, Veronika
  Cílem bakalářské práce je popsat chemickou desinfekci používanou v potravinářství za účelem eliminování mikrobiální kontaminace potravin a potravinářských surovin a popsání možných alimentárních nákaz z potravin při ...
 • Energetické nápoje v současné výživě 

  Krňávková, Martina
  Bakalářská práce je rešerší zabývající se konzumací energetických nápojů a jejich působením na organismus člověka. Úvodní část práce obsahuje přehled nejčastěji se vyskytujících složek energetických nápojů zahrnující jejich ...
 • Enzýmová hydrolýza gluténu pre aplikačné účely v bezlepkovej diéte 

  Svobodová, Dominika
  Celiakia sa zaraďuje k tzv. autoimunitným ochoreniam, ktorej liečba spočíva v absolútnom dodržiavaní bezlepkovej diéty. Nakoľko sa lepok používa v značnej miere vo všetkých sférach výroby potravín, dodržiavanie skutočne ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Hodnocení senzorické jakosti chleba 

  Mahdalová, Martina
  Tato práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných vzorků chleba. Vzorky chleba byly zakoupeny v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Celkem bylo hodnoceno 5 vzorků, 2 z nich byly žitno-pšeničné a tři ...
 • Hroznová šťáva a její využití 

  Drobilová, Marcela
  V bakalářské práci je popsána charakteristika složení vína, vinných hroznů a vinné šťávy jako přírodního produktu s příznivými účinky na zdraví. V bakalářské práci je stručně popsána i technologie zpracování vinných hroznů. ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces během kvašení bílého vína 

  Zdeňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces účastnících se jednotlivých fází kvašení bílého vína. Rychlost, s jakou jsme schopni identifikovat druhy kvasinek, hraje důležitou roli pro posouzení ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné 

  Škodová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP 

  Šuranská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek metodou PCR-RFLP. Identifikace a charakteristika kvasinek prodělala v posledních letech výrazné změny. Byly zavedeny nové metody taxonomického zařazování založené ...
 • Izolace a charakterizace autochtonních kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Dlapalová, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je izolace a identifikace kvasinek získaných z bobulí vinné révy a sbírkových kvasinek metodou PCR - RFLP. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek, která je součástí Chemického ...
 • Izolace a identifikace kvasinek z vinice pro jejich možné využití k výrobě vína 

  Fialová, Lenka
  Cílem této práce byla izolace kvasinky Saccharomyces cerevisiae z povrchu bobulí révy vinné odrůd Malverina a Sauvignon. Pro identifikaci izolovaných kvasinek byla využita metoda PCR-RFLP. Polymerázovou řetězovou reakcí ...