Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti Česká pojišťovna a.s. 

  Vránová, Markéta
  Diplomová práce analyzuje problém, který souvisí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u společnosti Česká pojišťovna a.s. a obsahuje návrh na zlepšení nabídky tohoto produktu tak, aby byl ...
 • Rozpoznávání výrazu tváře 

  Vránová, Markéta
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáním výrazů tváře v barevných obrazech. Nejprve jsou podle barvy kůže detekovány obličeje v obrazech. Detekce využívá barevných prostorů RGB, HSV a YCbCr. Následuje automatický ořez ...
 • Uživatelské rozhraní pro systém Android pro ovládání plicního simulátoru 

  Vránová, Markéta
  Tato práce se zabývá vytvořením dálkového ovládání plicního simulátoru sestaveného v prostředí LabVIEW. Simulátor je připojen k počítači a řízen pomocí aplikace LabVIEW. Komunikace probíhá mezi LabVIEW a systémem Android ...