Now showing items 1-2 of 2

  • Využití kapaliny ve tváření 

    Vraštiak, Michal
    Práce předkládá aktuální literární studii o technologiích využívající kapalinu jako tvářecí médium. Zde jsou uvedeny základní principy metod: hydroform, hydromechanické tažení, Wheelon, Asea, vysokorychlostní tváření, ...
  • Způsob vývoje výkovku v podmínkách moderní kovárny 

    Vraštiak, Michal
    Se zohledněním moderních řešení byla zvolena technologie zápustkového kování součásti náboje kola automobilu z oceli 14220 (DIN 16MnCr5) o sériovosti 50000 ks. Na základě literární studie a poznatků z praxe byl vyřešen ...