Now showing items 1-3 of 3

 • Kompetencie v manažérskej práci 

  Vraniak, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Employees‘ competencies and their management are currently described very well in worldwide literature. This topic follows the eminent changes, which occurred in management sciences additionally expressed with increasing ...
 • Návrh ICT projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vraniak, Lukáš
  Diplomová práca predkladá návrh projektu výstavby univerzálnej dátovej kabeláže v spoločnosti Sport Studio Suzan, s.r.o., ktorá sa zaoberá malovýrobou športového funkčného oblečenia. Na základe teoretickej časti a analýzy ...
 • Návrh univerzálnej kabeláže v rodinnom dome a podniku v jednej budove 

  Vraniak, Lukáš
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu univerzálnej kabeláže pre rodinný dom kombinovaný s podnikom. Obsahom je aj analýza súčasného stavu, ktorý je momentálne nevyhovujúci. Výsledkom je riešenie na zlepšenie súčasnej situácie, ...