Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů 

    Vrbík, Matouš
    Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou ...