Now showing items 1-20 of 68

 • An Additional Approach to Model Current Followers and Amplifiers with Electronically Controllable Parameters from Commercially Available ICs 

  Šotner, Roman; Kartci, Aslihan; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Dostál, Tomáš; Vrba, Kamil (Versita, 2012-11-22)
  Several behavioral models of current active elements for experimental purposes are introduced in this paper. These models are based on commercially available devices. They are suitable for experimental tests of current- ...
 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Analogové zkreslovače hudebních signálů 

  Růžička, Matěj
  V této bakalářské práci jsem se zabýval rozdíly ve zvuku elektronkových a tranzistorových zesilovačů, příčinami těchto odlišností, modelováním převodní charakteristiky elektronkového zesilovače matematicky a posléze pomocí ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí 

  Režný, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného HW řešení pro paralelní zpracování několika zdrojů zvukového signálu. Porovnává několik různých platforem založených na architekturách ARM, x86 a Epiphany, porovnává jejich ...
 • Automatizovaná extrakce údajů z HTML 

  Onderka, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou extrakce údajů z webových stránek zapsaných v jazyce HTML. Popisuje metody stažení stránek ze vzdáleného serveru protokolem HTTP, řešení převodu kódování dokumentu a možnosti pro extrakci ...
 • Behavioral model for emulation of ZC-CG-VDCC 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil; Dostál, Tomáš (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2016-01-29)
  This paper presents a proposal and an experimental analysis of behavioral emulator of so-called z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor (ZC-CG-VDCC) based on commercially available devices. Most of ...
 • Bezpečnost databází MSSQL 

  Pyszko, Pavel
  Cílem bakalářské práce je rozebrat problematiku bezpečnosti dat v rámci databází MSSQL 2005, 2008, 2008 R2 a 2012, kryptografickým algoritmům, šifrováním, zabezpečením databáze, sledováním výkonu databáze a nástrojům pro ...
 • Číslicově řízený generátor trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů 

  Bradáč, Lubomír
  V bakalářské práci jsou rozebrána možná řešení číslicově řízených generátorů trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů. Nejprve jsou popsány generátory kmitů z všeobecného hlediska. Dále jsou uvedeny generátory ...
 • Číslicově řízený ss zdroj proudu 

  Miškařík, Vít
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit s problematikou číslicově řízených zdrojů proudu, jejich jednotlivých částí, možností jejich konstrukce a porovnáním vlastností těchto konstrukčních řešení. V práci jsou ...
 • Design of the simple oscillator with linear tuning and pi/4 phase shift based on emulator of the modified current differencing unit 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE), 2015-10-10)
  This paper presents a simple oscillator with 45 degrees phase shift between output signals. A Modified current Differencing Unit (MCDU) was used for its design. The MCDU offers controllability of input resistances ...
 • Diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

  Kubík, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. První část práce pojednává o problematice analogových kmitočtových filtrů a vytváření diferenčních ...
 • An electronically tunable current-mode quadrature oscillator using PCAs 

  Herencsár, Norbert; Lahiri, Abhirup; Vrba, Kamil; Koton, Jaroslav (Taylor & Francis, 2012-04-10)
  The paper presents a new realization of active RC sinusoidal oscillator with electronically tunable condition and frequency of oscillation. As compared to the class of three resistors, two capacitors (3R-2C) based canonic ...
 • Elektrické housle s MIDI výstupem 

  Spilka, Benedikt
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce elektrických houslí s MIDI výstupem. Práce obsahuje návrh a realizaci snímače, elektroniky houslí a program pro převod zvuku do MIDI zpráv. Na konci práce je také ...
 • Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami 

  Klubus, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických filtračních obvodů s obecnými kmitočtovými charakteristikami. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část práce zkoumá možnosti návrhových postupů ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj 

  Chaňo, Petr
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce hudebního nástroje, který se vyznačuje experimentálností spočívající v kombinaci syntezátoru a sekvenceru, ovládáním, vzhledem. Samotný návrh a konstrukci předchází ...
 • Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Brančík, Lubomír; Vrba, Kamil; Tsirimokou, Georgia; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-08-06)
  In this study, a new voltage-mode fractional-order oscillator using two unity-gain voltage buffers, two operational transconductance amplifiers, one resistor, and two capacitors is presented. The design procedure of ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
 • Kmitočtové filtry s diferenčním proudovým zesilovačem 

  Jirounek, Matěj
  Tato diplomová práce pojednává o diferenčních filtrech pracující v proudovém módu. Je zde pojednáno o metodikách návrhu těchto filtrů a převodu zapojení z napěťového do proudového módu. Vlastní práce se zabývá návrhem 4 ...
 • Kmitočtové filtry s napěťovými konvejory 

  Dohnal, Pavel
  Předmětem této práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí napěťových konvejorů. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout a odsimulovat kmitočtové filtry s napěťovými konvejory pomocí dvou různých metod. Nejdříve ...