Now showing items 1-5 of 5

 • Bio-Sensing of Cadmium(II) Ions Using Staphylococcus aureus 

  Sochor, Jiří; Zítka, Ondřej; Hynek, David; Krejčová, Ludmila; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Hubálek, Jaromír; Kynický, Jindřich; Vrba, Radimír; Kizek, René (MDPI, 2011-11-08)
  Cadmium, as a hazardous pollutant commonly present in the living environment, represents an important risk to human health due to its undesirable effects (oxidative stress, changes in activities of many enzymes, interactions ...
 • Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích 

  Pekárek, Jan
  Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých ...
 • Modelování perspektivních struktur modulátorů delta-sigma s využitím techniky spínaných proudů 

  Pavlík, Michal
  Tato disertační práce pojednává o vlivu chyb způsobených technikou spínaných proudů na chování modulátorů delta-sigma. Základními stavebními bloky techniky spínaných proudů jsou proudové paměťové buňky. Aby byla umožněna ...
 • Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie 

  Magát, Martin
  Tato disertační práce popisuje využití nanotechnologií v nových senzorech tlaku. Provádí detailní analýzu jejich základních principů. A jsou vytvořeny simulace a experimentální modely těchto senzorů. Detailněji je popsán ...
 • Výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS 

  Pekárek, Jan
  Disertační práce je zaměřená na základní výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS. Moderní emisní senzor na bázi emise z pole nanostrukturovaných materiálů představuje zcela inovativní přístup při snímání tlaku. ...