Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Zedníková, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak ...
  • Podnikatelský záměr firmy 

    Zedníková, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehož předmětem je vybudování střediska sdílených služeb pro podporu mezinárodního prodeje. Práce se skládá ze tří hlavních částí. Práce vychází z ...