Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby 

    Vrbacká, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz a jejich praktickým využitím. Statisticky modelujeme úspěšnost kopu v rugby a zkoumat dominantní faktory (poloha míče, styl kopu, typ hráče) a jejich interakce. ...