Now showing items 1-2 of 2

  • 3D skener 

    Vrbičanová, Antónia
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D skeneru pomocou webkamery, laseru, krokového motoru a programovacieho jazyka Python. Hlavným cieľom práce je zistiť presnosť a opakovateľnosť plošného merania na kuse hliníkového ...
  • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

    Vrbičanová, Antónia
    Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...