Now showing items 1-8 of 8

 • Kladná elektroda pro Ni- Cd akumulátory 

  Navrátil, Jan
  Práce zahrnuje optimalizaci elektrodové hmoty pro kladnou elektrodu alkalickéých akumulátorů
 • Návrh nového typu obvodového závěsu pro lopatky parní turbíny 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem nového typu obvodového závěsu rotorových lopatek posledního stupně parní turbíny a následnou deformačně-napěťovou analýzou pomocí MKP, která byla provedena jak s monotónním, tak i s cyklickým ...
 • Nové elektrodové struktury pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje elektrod pro alkalické akumulátory za použití nových materiálů a sloučenin. Základní kladnou elektrodou byla niklová elektroda, na kterou jsme pomocí elektodepozice nanášeli ...
 • Paliva pro spalovací motory 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
 • Větrací a chladicí systém bytu v panelovém domě 

  Vrbický, Jiří
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, způsoby zpětného získávání tepla a popisuje základní typy klimatizačních systémů. Následující část se věnuje návrhu větracího ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Řihák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá základními vlastnostmi elektrodových hmot pro alkalické akumulátory. V této práci je pojednáno o možnostech stabilizace kapacity niklové elektrody, aby byla stabilní po co nejvyšší počet ...
 • Vliv iontů hliníku ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod 

  Růžička, Tomáš
  V předkládané diplomové práci, je zkoumán vliv iontů hliníku přidaných v různých koncentracích do struktury hydroxidu nikelnatého, který v dnešní době tvoří základ aktivní hmoty kladné elektrody Ni-Cd akumulátorů. Hydroxid ...
 • Vliv iontů manganu ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod 

  Cirkovský, Jaroslav
  Cílem mé diplomové práce bylo posouzení vlivu iontů manganu vložených do struktury hydroxidu nikelnatého. Pozornost byla zaměřena hlavně na stabilizaci a modifikaci hydroxidu nikelnatého, aby nepřecházela v b modifikaci. ...