Now showing items 1-2 of 2

  • Sestavení konsolidované účetní závěrky 

    Vrbová, Alžběta
    Diplomová práce se zaměřuje na problém sestavení konsolidované účetní závěrky. V této práci jsou sestaveny konsolidační pravidla a kroky, podle kterých se konsolidace účetní závěrky provádí. Podle těchto konsolidačních ...
  • Změna právní formy podnikání 

    Vrbová, Alžběta
    Cílem bakalářské práce je stanovit nevýhodnější formu podnikání, pro 2 fyzické osoby, podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, které chtějí začít podnikat společně jako právnická osoba. V práci jsou ...