Now showing items 1-20 of 22

 • Characterization of aerial lime-based mortars with addition of biopolymers 

  Žižlavský, Tomáš; Vyšvařil, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper studies the influence of addition of viscosity enhancing biopolymers (diutan gum, gellan gum, xanthan gum, carrageenan, and sodium salt of alginic acid) in the doses of 0.1%, 0.5% and 1% on the fresh state, and ...
 • Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars 

  Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš (IOP Publishing, 2017-10-25)
  The fresh state properties of mortars are eminently important since determine the material workability and also have a great influence on its hardened state characteristics. In this paper, the behaviour of fresh lime mortars ...
 • Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials 

  Brînduş-Simuţ, Jiřina; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik; Keppert, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with water glass with a silicate modulus (Ms) of 1.0 were studied in fresh mixtures as well as hardened products in connection with the particle size of the dust. The ...
 • Fixace těžkých kovů v cementové matrici s příměsí přírodního zeolitu 

  Semerádová, Nikol
  Těžké kovy uvolňované do přírodního ekosystému tvoří značné riziko, a to nejen pro organismy, ale i pro zásoby vody v přírodě. Existuje řada analytických metod stanovení těžkých kovů, z nichž každá je vhodná pro jiný prvek ...
 • Hygric and mechanical parameters of ternary binder based plasters lightweighted by expanded perlite 

  Čáchová, Monika; Koňáková, Dana; Vejmelková, Eva; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This article is focused on modern plasters with improved thermal insulating ability. The studied plasters were composed of lime, cement, ceramic powder, expanded perlite and silica sand. Regarding the matrix, three kinds ...
 • Oxid titaničitý a jeho vlastnosti v prostředí stavebních pojiv 

  Rypák, Peter
  Teoretická časť práce sa zaoberá sumarizáciou doposiaľ nadobudnutých informacií o fotokatalýze oxidu titaničitého, vplyvu na vlastnosti vybraných stavebných materiálov a jeho využitie vo všeobecnej praxi a pri výzkume ...
 • Reologické chování alkalicky aktivovaných aluminosilikátů 

  Ševčík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na reologické vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů, hlavní pozornost je věnována reologickému chování geopolymerů. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané materiály na ...
 • Reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního SiO2 

  Zimmermann, Štěpán
  Předmětem diplomové práce jsou reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního oxidu křemičitého. Jsou uvedeny základní reologické parametry, které popisují chování cementových past v čerstvém stavu. V práci ...
 • Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator 

  Vyšvařil, Martin; Vejmelková, Eva; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The rheological behaviour and mechanical properties of alkali-activated materials prepared by activation of a brick powder by alkaline solution (alkali + water glass) is presented in this paper. The effect of quantity of ...
 • Rheological and mechanical properties of lime-brick powder mortars with expanded clay aggregate 

  Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The rheological behaviour and mechanical properties of lightweight lime-brick powder mortars with combined expanded clay-sand aggregates are presented in this paper. The rheological investigation included the characterization ...
 • Rheological characteristics of aerial lime-based pastes with addition of biopolymers 

  Žižlavský, Tomáš; Vyšvařil, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Viscosity enhancing admixtures are widely used to improve the properties of concrete and ready-mix mortars. This study focuses on the influence of biopolymer (sodium salt of alginic acid, carrageenan, diutan gum, gellan ...
 • Ternary binder based plasters with improved thermal insulating ability 

  Čáchová, Monika; Koňáková, Dana; Vejmelková, Eva; Vyšvařil, Martin (IOP Publishing, 2017-10-25)
  New kind of plasters with improved thermal insulating ability are presented in this article. Improvement was reached by utilization of lightweight expanded perlite with high porosity. The second used aggregate was silica ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Vliv etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt 

  Skoupil, Jakub
  Cílem bakalářské práce je provedení rozsáhlé literární rešerše na téma vlivu etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt. Teoretická část je věnována složení a výrobě etherů celulózy, které jsou dostupné na ...
 • Vliv etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna 

  Hegrová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna. Teoretická část se zaměřuje na popis reologických parametrů, měřících technik a zkušebních zařízení používaných při reologickém ...
 • Vliv etherů celulózy na vlastnosti hydraulického vápna 

  Skoupil, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu etherů celulózy na vlastnosti malt z hydraulického vápna. Dostupnost a cena etherů celulózy na průmyslovém trhu je velice příznivá, avšak se studiemi s použitím etherů celulózy ...
 • Vliv kameniva na reologii vápenných malt 

  Vozák, Rastislav
  Predmetom tejto bakalárskej práce je skúmanie vplyvu kameniva na reologické vlastnosti vápen-ných mált. V teoretickej časti sa táto práca zaoberá popisom typov kvapalín a základných reologických veličín. Následne sú popísané ...
 • Vliv oxidů těžkých kovů na vlastnosti cementových past 

  Kašpárková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu zvýšeného obsahu těžkých kovů při výrobě cementu na vlastnosti získaného cementu a na vliv přídavku oxidů těžkých kovů při výrobě cementových past. Práce se zabývá také změnami ...
 • Vliv použitého kameniva na vlastnosti vápenných malt 

  Žižlavský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání vlivu různých druhů kameniva a jeho poměru k plnivu na výsledné vlastnosti vápenných malt. V teoretické části se práce zabývá vlivem jednotlivých vlastností kameniva, poměru pojiva ...
 • Vliv přísad na vlastnosti metakaolinového geopolymeru 

  Halasová, Kristýna
  Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické aluminosilikátové polymery, které vznikají z anorganických polykondenzačních reakcí pevného aluminosilikátového prekurzoru s alkalickým roztokem hydroxidu nebo křemičitanu. Takto ...