Now showing items 1-2 of 2

  • Eknomické posouzení projektu realizovaného obcí 

    Vybíhalová, Michaela
    Diplomová práce se zabývá problematikou posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu, který je realizovaný obcí. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána analýza ...
  • Návrh zařízení staveniště 

    Vybíhalová, Michaela
    Cílem práce je využití teoretických znalostí při návrhu zařízení staveniště na konkrétní stavební objekt, aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby. Teoretická část popisuje funkci, členění a plánování zařízení ...