Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení parametrů matematického modelu řídicí jednotky spalovacího motoru 

    Vychopeň, David
    Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vhodné metodiky pro stanovení parametrů elektronické řídicí jednotky spalovacího motoru. Zabývá se způsobem měření vstupních dat do metodiky, základním popisem její funkce a zobrazením ...
  • Svařování - technologie, značení, výpočty. 

    Vychopeň, David
    Přehled informací a předpisů svařovacích technologií a metod svařování v návaznosti na značení svarů ve výkresové dokumentaci včetně pevnostních a kontrolních výpočtů. Rozlišení vad svarů, způsoby identifikací a jejich ...