Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán pro K2 atmitec s.r.o. 

    Toth, Václav
    Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...