Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh síťové infrastruktury pro společnost 

    Vyhňák, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. ...
  • Návrh zavedení bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro společnost 

    Vyhňák, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení bezpečnostních opatření v souladu se systémem řízení informační bezpečnosti pro společnost. V první části práce jsou definována teoretická východiska. V další části je představena ...