Now showing items 1-2 of 2

  • Betonová konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy 

    Vyhnalíková, Kateřina
    Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho podlaží betonové konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ...
  • Stropní konstrukce bytového domu 

    Vyhnalíková, Kateřina
    Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží obytného domu. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil ...