Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracovat návrh marketingové strategie a doporučení pro podnik Servis Feňo, který klientům poskytuje služby v oblasti elektrického ohřívání vody. K identifikaci současného stavu podniku byla použita ...
 • Návrh změny systému třídění importních zásilek v DHL Express Brno 

  Hercik, Marek
  Tato bakalářská práce navrhuje změněnou metodu, která zefektivní systém třídění importních zásilek v DHL Express (Czech Republic) s.r.o., filiálka Brno - Modřice. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které ...
 • Problematika rovné daně 

  Balabán, Jaroslav
  Bakalářská práce „Problematika rovné daně“ definuje podstatu rovného zdanění. Teoretická východiska práce obsahují informace o základní myšlence, principech rovné daně a o výhodách a nevýhodách jejího zavedení. Analytická ...
 • Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 

  Hercik, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické ...