Now showing items 1-9 of 9

 • Dopravní nehoda jako traumatická situace. 

  Bednářová, Denisa
  Diplomová práce se vztahuje k problematice dopravních nehod a jejich prevence na území České republiky, které jsou v dnešní moderní společnosti chápány jako negativní jev. Diplomová práce je z hlediska obsahové náplně ...
 • Etika realitní činnosti 

  Zůbek, Marián
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení realitního trhu z hlediska „etiky realitní činnosti.“ Uvádím postupy zavádění etických principů a pravidel především v realitních kancelářích a profesních sdruženích. Dále uvádím ...
 • Etika v realitní činnosti 

  Bumbálková, Gabriela
  Cílem mé diplomové práce je orientace v problematice etiky v realitní činnosti a hledání optimálních kritérií pro etiku v realitní činnosti. Zabývám se etickými kodexy a jejich uplatněním a opodstatněním v rámci činnosti ...
 • Nabídka, poptávka, vliv reklamy 

  Skácel, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického ...
 • Návrh marketingové strategie pro získání nových zákazníků 

  Strašil, Pavel
  Cílem diplomové práce je analýza současné marketingové strategie firmy Strašil a vyhotovení marketingového kvantitativnímu výzkumu. Na základě zjištěných skutečností je potom snahou autora navrhnout takové návrhy řešení, ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Pojistné podvody 

  Gažová, Iva
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Vliv alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečnost v dopravě 

  Trávníček, Dušan
  Cílem diplomové práce je na základě statistických dat posoudit míru rizikovosti zneužívání psychotropních látek v dopravě. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se jedná převážně o rešerši, zabývající se danou ...