Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ochrany organizace proti škodlivému software. 

    Vykydal, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu zabezpečení ve sledované firmě navrhnout jednotlivá řešení v místech, kde byly shledány jakékoliv nedostatky. Výsledkem práce je návrh řešení, které výrazně ...
  • Podnikatelský záměr 

    Vykydal, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního podniku. Teoretické část je založena na analýzu jednotlivých částí podnikatelského plánu a problematiku elektronického obchodování. ...