Now showing items 1-2 of 2

  • Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 

    Vylíčil, Radek
    Tato práce se zabývá detekcí v obraze s použitím metody C4. V textu jsou popsány metody trénování a testování navrženého objektového detektoru. Hlavní přínos spočívá ve vytvoření extraktoru příznaků pro vytvoření objektového ...
  • Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence 

    Vylíčil, Radek
    Tato práce se zabývá rozpoznáváním emocí z textů pomocí strojového učení. V textu jsou popsány metody pro trénování a testování rozpoznávacích modelů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vytvořeném algoritmu rozhodovacího ...