Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí 

  Szőcs, Juraj
  Diplomová práce se zaobírá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí. Jsou zde popsány jednotlivé bezpečnostní metody šifrování WEP, TKIP a CCMP. Dále byly realizovány útoky vůči bezdrátové síti, byla analyzována slabá místa ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
 • Možnosti využití neuronových sítí v síťových prvcích 

  Babnič, Patrik
  Cieľom práce bolo zoznámiť sa s problematikou sieťových prvkov, popísať neurónové siete, ktoré môžu byť využité pre riadenie takého prvku. Teoretická časť sa zaoberá neurónovými sieťami od ich vzniku až po súčasnosť. Je ...
 • Simulace bezdrátových a mobilních UMTS sítí s použitím QoS 

  Zapletal, Lukáš
  Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře ...
 • Simulace síťového prvku v prostředí Matlab 

  Kuchár, Peter
  Diplomová práca je venovaná problematike sieťových prvkov. V úvode dokumentu sú popísané technické aspekty ako je vnútorná štruktúra sieťových prvkov a riadiace mechanizmy slúžiace k rozlíšeniu služieb a podpore ich ...
 • Software pro podporu výuky znázorňující principy směrovačů 

  Sobek, Jiří
  Tato bakalářská práce se převážně zaměřuje na problematiku sítí a jejich klíčových prvků, kterými jsou směrovače. Cílem je objasnit principy směrování a funkce směrovačů rozšířené o informace týkající se směrovacích protokolů ...
 • Softwarová podpora návrhu elektronického zabezpečovacího systému 

  Vymazal, Michal
  Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové podpory návrhu elektronického zabezpečovacího systému EZS pro stupně zabezpečení 1 a 2 založené na webových technologiích. Bylo vytvořeno intuitivní grafické a interaktivní ...
 • Systémy detekce a prevence průniku 

  Černý, Michal
  Systémy detekce a prevence průniku mohou být realizovány jako samostatný hardware nebo nasazeny v podobě software na hostiteli. Primárním účelem těchto bezpečnostních prvků je odhalení nežádoucí aktivity, jako například ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí a možné útoky na tyto sítě 

  Vlček, Peter
  Prvým z hlavných cieľov tejto práce bolo naštudovať a preskúmať rôzne typy útokov na bezdrôtové siete. Táto práca je zameraná na najbežnejšie sa vyskytujúce druhy útokov, akými sú WEP/WPA/WPA2 prelomenie, útok mužom uprostred ...
 • Zabezpečení operačního systému Linux 

  Polách, Milan
  Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti lepšího zabezpečení síťového provozu opreračního systému GNU/Linux pomocí vhodného nastavení pravidel Netfilter. Byl vytvořen program pro umožnění snadné konfigurace pravidel ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Dvořák, Filip
  Bakalářská práce pojednává o bezdrátových sítích WiFi, popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu nejznámějších standardů ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Kolmačka, Jan
  Diplomová práce podává ucelené informace o problematice bezdrátových sítí standardů 802.11 a kvalitě služeb – QoS (Quality of Service). Praktická měření popisují chování multimediálních datových toků v sítích 802.11a/b/g/n. ...