Now showing items 1-13 of 13

 • Architektura kanálů v sítích UMTS 

  Souček, David
  Mobilní sítě a jejich služby jsou v dnešní době jednou z nejvýznamněji se rozvíjejících oblastí v telekomunikacích. Mobilita účastníků a služeb jsou dnes zásadní potřebou pro dynamický rozvoj nejenom ekonomiky, ale i dalších ...
 • CMS systém kombinovaný s eshop systémem 

  Orság, Lubomír
  Jedním z cílů této diplomové práce byl návrh prostředí elektronického obchodu jak na straně front-end, tak i back-end rozhraní. Návrh prostředí spočíval ve zhotovení jednotlivých use-case a workflow diagramů. Dále byly ...
 • Monitorování polohy s pomocí GPS/GSM modemu 

  Zavadil, Miloš
  Úvod bakalářské práce je zaměřen spíše teoreticky a snaží se dát do souvislostí primární pojmy systému GPS. Snaží se čtenáři přiblížit základní principy a možnosti při určování polohy. Dále je pozornost zaměřena na strukturu ...
 • Návrh laboratorní úlohy k útoku na autentizaci otiskem prstu 

  Spurný, Jiří
  Tato práce pojednává o autentizaci osob prostřednictvím otisku prstu. Obsahuje základní typy snímačů otisku prstu a jejich principy fungování. V práci jsou shromážděny publikované útoky na tento druh biometrické autentizace ...
 • Princip hlasové komunikace v IP sítích a její bezpečnost 

  Bořuta, Petr
  Tato práce se zaměřuje na technologii VoIP a její zabezpečení. V první části je popsán obecný princip a struktura VoIP systémů a jednotlivé protokoly svázané s VoIP. V další části je rozebráno zajištění kvality služeb a ...
 • Rozdíly ve vývoji dynamického obsahu při použití technologií PHP a ASP.NET 

  Jánoš, Radan
  Bakalářská práce analyzuje možnosti vývoje dynamického webového obsahu pomocí technologií PHP a ASP.NET, pokouší se o jejich srovnání a stanovuje základní rozdíly. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První, ...
 • Snímání teploty okolí s prezentací na webové stránce 

  Svoboda, Vít
  Tato závěrečná diplomová práce řeší návrh a realizaci zařízení pro snímání teploty okolí. Čtenář je seznámen se současnou problematikou a s možným řešením přenosu dat přes internet. Dále je zpracován návrh a koncepce celého ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografie 

  Stančík, Peter
  Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. ...
 • Systém pro podporu práce překladatelů programování v MS Windows - Visual Studio nebo Delphi 

  Kozempel, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je praktická realizace systému, který ovládá program MS Word a v jeho otevřeném dokumentu zajišťuje podtržení řádku, jenž překladatel právě překládá. V první části jsou rozebrány technologie použité ...
 • Tvorba webových stránek pro hendikepované uživatele 

  Krupa, Martin
  Moja bakalárska práca pojednáva o tvorbe prístupných webových stránok, vysvetluje prečo sú prístupné webové stránky potrebné, ozrejmuje nám kto sú to hendikepovaní užívatelia, ukazuje s akými problémami sa môžu na internete ...
 • Vývojové trendy protokolu TCP pro vysokorychlostní sítě 

  Modlitba, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku nasazení nových TCP variant pro vysokorychlostní IP sítě. Cílem bylo nejdříve detailně popsat chování TCP a analyzovat problémy nevyužití dostupné šířky pásma linky standardního TCP ve ...
 • Zajištění kvality služeb IP telefonie v sítích WLAN 

  Slavíček, Tomáš
  Práce pojednává o principech zajištění kvality služeb QoS (Quality of services) v IP sítích. V první části práce jsou popsány požadavky kladené součastnými aplikacemi na datové sítě a objasněny techniky, jimiž lze tyto ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...