Now showing items 1-6 of 6

 • Povrchová úprava nábytkového kování 

  Fiedlerová, Eva
  Práce se zabývá povrchovými úpravami s aplikací na nábytkovém kování. Na kování působí vnější činitelé, před kterými je nutné chránit povrch výrobku. Před samotnou povrchovou úpravou se dělají předúpravy z důvodu očištění ...
 • Povrchové úpravy v lehkém průmyslu 

  Dokoupilová, Dita
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem jednotlivých aplikací práškových materiálů. Práškové lakování je technologie nanášení povlaků na kovové materiály. Cílem je ochrana ...
 • Povrchové úpravy ve sportovním průmyslu 

  Šulc, František
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na anodickou oxidaci hliníku, zvláště na její využití jako povrchové úpravy sportovního náčiní. Studie seznamuje s problematikou povrchové ochrany slitin hliníku, uvádí základní ...
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Vliv základního materiálu na vlastnosti povlaku přáškového lakování 

  Šemrová, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice práškového lakování prováděném na více druhů základních materiálů za stejných podmínek. Práce obsahuje rešerši o práškovém lakování a vhodných předúpravách povrchu. Dále se ...
 • Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

  Pometlo, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým ...