Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podnikatelského plánu 

    Jurášková, Martina
    Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
  • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

    Vyplašil, Martin
    Smyslem diplomové práce je porovnat vybrané metody predikce na kapitálových trzích. Porovnání metod jsem zpracoval formou praktického použítí metod v praxi na zvoleném akciovém titulu v konkrétním časovém období. Cílem ...