Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh revitalizace části Knínického potoka 

    Vyplel, Adam
    Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v ...
  • Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku 

    Vyplel, Adam
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy vybraného úseku toku Veverka v katastrálním území Brno-Bystrc, a to v ř. km 0,632 až 0,918. K úpravě je přistoupeno především jako návrh stabilizace poškozených břehů pomocí ...