Now showing items 1-3 of 3

 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Software pro metodu spektroskopie LIBS 

  Vyroubalová, Jana
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro metodu LIBS (pro elektronickou komoru). V první části se čtenář seznámí se samotnou metodou LIBS a se stručným popisem  pracoviště, kde se tento projekt vyvíjí. Dále se věnuji návrhu ...
 • The Symmetry of Lower and Upper Approximation, Determined by a Cyclic Hypergroup, Applicable in Control Theory 

  Křehlík, Štěpán; Vyroubalová, Jana (MDPI, 2020-01-03)
  In the first part of our paper, we construct a cyclic hypergroup of matrices using the Ends Lemma. Its properties are then, in the second part of the paper, used to describe the symmetry of lower and upper approximations ...