Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

    Vyroubalová, Klára
    Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ...
  • Marketingový mix podniku 

    Vyroubalová, Klára
    Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti SwissCentrum software, s. r. o. Teoretická část popisuje pojmy marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a SWOT analýzu. Analytická část hodnotí ...