Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vlastností spínaných LED budičů 

  Stehlík, Ota
  Cílem této diplomové práce je navrhnout, vyrobit a ověřit funkčnost dvou různých LED budičů určených pro automobilový průmysl, které řídí vysoce svítivé bílé LED. Na začátku je stručný úvod vysvětlující princip činnosti ...
 • Číslicově řízený vysokofrekvenční fázovací článek 

  Vaníček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací číslicově řízeného vysokofrekvenčního fázovacího článku. Práce obsahuje jak samotných návrh zapojení, tak i desky plošných spojů pro vytvoření příslušného zařízení. ...
 • Datový záznamník analogových signálů 

  Ščišľak, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a realizace zařízení schopného měřit analogové veličiny, digitalizovat je a následně v této podobě uchovávat. První část práce byla zaměřena na analýzu vlastností obvodu a vytvoření ...
 • Dynamická vyvažovačka malých rotorů 

  Staněk, Michal
  Vyvažovaní rotorů slouží k odstranění nežádoucích vibrací způsobených nerovnoměrným rozložením hmoty rotoru kolem osy otáčení. Provozování nevyváženého rotoru způsobuje zkracování životnosti ložisek, únavu materiálů a ...
 • GPS sledovací systém 

  Hofman, Jan
  V práci je popsán základní princip a vlastnosti globálního pozičního systému GPS. Je zde přiblížena problematika určování polohy, rychlosti a nadmořské výšky. Tyto poznatky jsou dále použity pro návrh zařízení, které ...
 • Laboratorní zdroj s rozhraním USBTMC 

  Sehnálek, Lubomír
  Téma bylo vybráno za účelem položení základu univerzální platformy pro ovládání přístrojů pomocí USBTMC a konstrukce laboratorního napájecího zdroje pro domácí využití. Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí regulovatelného ...
 • Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA 

  Bernkopf, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením akustické lokalizace metodou TDOA. Rozvádí návrh schémat pro vysílač a přijímač. Dále uvádí způsob komunikace mezi procesorem, který vyhodnocuje přijatý signál, a počítačem, ...
 • Monitorování provozu Radius pomocí IPFIX 

  Vyskočil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním provozu RADIUS v počítačové síti za pomocí použití technologie IPFIX. Na základě získaných znalostí o provozu RADIUS a možnostech protokolu IPFIX vznikl vstupní plugin pro sondu ...
 • Návrh financování developerského projektu Jaselská kasárna 

  Vyskočil, Pavel
  Tato práce je zaměřena na problematiku developmentu, současnou situaci na trhu nemovitostí, vliv hospodářské krize a především na financování developerských projektů formou dotačních titulů a developerských, popř. hypotečních ...
 • Ovládací panel VKV rádia s kmitočtovou syntézou 

  Sobotka, Martin
  Cílem této práce je navržení zapojení ovládacího panelu pro příjem VKV rádia a jeho praktická realizace. Doplněním panelu o vhodnou vstupní tunerovou jednotku vznikne kompletní přijímač pro příjem rádiového vysílání. Mým ...
 • Palubní počítač s GPS modulem pro motocykl 

  Kaláb, Lukáš
  Tato práce popisuje návrh a následnou konstrukci palubního počítače pro motocykl s využitím modulu GPS. Mezi základní měřené a zobrazované veličiny patří rychlost vozidla, ujetá vzdálenost a otáčky motoru. Dále zařízení ...
 • Signálový a datový logger 

  Borsányi, Tamás
  Cieľom tohto projektu je navrhnúť signálový a dátový logger, ktorý dokáže zachytávať analógové aj digitálne signály, s veľmi dlhou dobou záznamu. Prístroj podporuje viackanálové komplexné spúšťacie podmienky, real-time ...
 • Synchronizace času pomocí GPS 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt pojednává o využití celosvětového družicového systému GPS k časové a frekvenční synchronizaci. Studie pojednává o základních principech GPS systému, jeho segmentech a dále možnosti jeho využití. Dále jsou ...
 • Systémy PLC ovládané dotekovým panelem pro řízení VN zařízení 

  Vlk, Jáchym
  Diplomová práce popisuje komunikaci PLC a dotekového displeje za účelem řízení vysokonapěťových zařízení. Je zde uveden základní přehled a stavba. Tato práce popisuje část vývoje společnosti IVEP. Jelikož se jedná o počátek ...
 • Univerzální napájecí zdroj s mikrokontrolérem 

  Jorda, Ivo
  Cílem této diplomové práce je návrh nastavitelného zdroje se symetrickým výstupem ±25 V, a dále pevného spínaného zdroje o výstupním napětí 5 V. Maximilní zatížitelnost zdoje je 3 A. Na začátku práce je jednoduše popsán ...
 • Webový nástroj pro sledování stavu síťových tiskáren s plánováním nákupů 

  Vyskočil, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitorování síťových tiskáren a multifunkčních zařízení v počítačové síti. Poskytuje přehled nad současnými nástroji pro management a sledování stavu zařízení od různých výrobců. ...