Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

    Vysloužil, Lukáš
    Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
  • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

    Vysloužil, Lukáš
    Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční dům. Do zadaného projektu je navrženo nucené větrání s přímým chlazením VRV jednotkami. Teoretická část je zaměřena na porovnání ...