Now showing items 1-2 of 2

  • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

    Vysoudil, Ladislav
    Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...
  • Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů 

    Vysoudil, Ladislav
    Cílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich ...